Saturday, 12 January 2013

SISTEM FAIL PBS

Fail yang perlu disediakan.


Fail Induk adalah tanggungjawab setiausaha PBS untuk menyedia dan mengurus fail.
Fail Showcase bolehlah disediakan oleh Jawatankuasa PBS dan disimpan dalam bilik PBS.
Fail Perkembangan Murid bolehlah disediakan oleh guru kelas dan disimpan dalam bilik PBS.
Fail Guru hendaklah disediakan oleh guru mata pelajaran. Cukuplah sekadar satu fail keras untuk beberapa mata pelajaran. (buat  divider/section)

No comments:

Post a Comment