Tuesday, 15 January 2013

JENIS-JENIS EVIDENS


Penulisan
Penciptaan bahan-bahan yang disampaikan melalui tulisan. Contoh : karangan.
Bahan cetakan
Hasil kerja murid yang menggunakan pelbagai medium cetakan.
Persembahan
Pembentangan atau penglibatan murid dalam mempamerkan bakat melalui pelbagai aktiviti.
Gerak kerja atau aktiviti semasa melakukan tugasan juga adalah satu evidens murid.
Foto
Gambar yang mempunyai persamaan dengan suatu subjek.
Grafik
Merupakan persembahan visual yang ditunjukkan pada permukaan seperti dinding, kanvas, skrin komputer, papan dsb. Contoh gafr, simbol, reka bentuk dsb.
Artifak
Bahan yang dihasilkan seperti arca.
Tinggalan sejarah.
Laporan
Penulisan berformat untuk melaporkan sesuatu tugasan.

Model
Bentuk fizikal objek yang tidak berdasarkan skala sebenar.
Produk
Barang atau perkhidmatan yang dihasilkan.
Rakaman
Perekodan/pelaporan dalam bentuk audio visual.
Bahan informasi
Sebarang bentuk penyimpanan evidens yang menggunakan ICT.

Proses
Gerak kerja/aktiviti semasa melakukan tugasan.

No comments:

Post a Comment