Tuesday, 22 January 2013

ONLINE SPPBSM - Proses daftar mata pelajaran.

Login sebagai Guru


Klik menu Murid
Pilih Menu Daftar

 Pilih Tahun Taksiran : 2012
Tingkatan , Kelas & Mata Pelajaran
Klik butang CARI
Lay out di atas menunjukkan murid telah didaftarkan.
Sekiranya belum daftar, pada kotak Pilih ada tanda _/ yang dark.
Lihat petunjuk di bawah.
Bagi mata pelajaran seperti Pendidikan Islam, Pendidikan Moral, Bahasa Tamil, 
Bahasa Cin, KH-KT dan KH-ERT, guru kenan pastikan murid yang betul didaftarkan.

Nota: KLIK gambar jika ingin melihat dengan lebih jelas.No comments:

Post a Comment