Wednesday, 24 September 2014

TANGGUNGJAWAB SEMASA PELAKSANAAN PT3

TUGAS-TUGAS SEMASA UJIAN BERTULIS

1. Ketua Pengawas dan Pengawas akan menerima serahan dokumen
    berkaitan dan instrumens daripada SU PT3.
2. Ketua Pengawas akan membuat taklimat kepada calon ujian bertulis.
3. Ketua Pengawas akan menyerahkan evidens kepada SU PT3.
 *** Dokumen berkaitan PT3
      a. Kulit agihan skrip jawapan mengikut kelas.
      b. Plastik bungkusan.
      c. Getah.
      d. Sampul surat errata.
      e. Borang kehadiran pengawas.
      f. Borang kehadiran calon.
      g. Borang kehadiran pemantau....(asalnya saya tak sediakan
          so kena komen dengan pemantau)
        

TUGAS-TUGAS SELEPAS UJIAN BERTULIS

1. Ketua Pengwas akan menyerahkan skrip jawapan kepada SUP.
2. Pentaksir mata pelajaran akan menerima skrip jawapan daripada SU PT3.
3. Ketua Pentaksir mata pelajaran akan mengadakan mesyuarat
    penyelarasan skor.
4. Ketua Pentaksir mata pelajaran akan membuat moderasi skor.
5. PKw akan datang untuk membuat moderasi skor dan verifikasi skor.
6. Pengetua akan membuat verifikasi skor.
7. Pentaksir mata pelajaran akan membuat kemsukan skor dalam aplikasi
    online PT3.

No comments:

Post a Comment