Friday, 8 March 2013

HAPUS GURU

Guru-guru yang berpindah ke sekolah lain perlu dihapuskan bagi membolehkan didaftarkan di sekolah baru.
Klik menu 'Guru' dan pilih 'Hapus'
Taip nama guru yang akan dihapuskan, klik butang 'cari'.
Klik butang 'HAPUS'. Selesai.

No comments:

Post a Comment